CROSSFIT
Název cviku AJ Název cviku ČJ zkratka
air squat dřep .
as many rounds as possible maximální počet kol za stanovený čas AMRAP
back squat zadní dřep BS
bar over burpee angličák s přeskokem přes osu BO-BrP
biking jízda na kole .
box jump výskok na bednu BJ
burpee angličák BrP
chest to bar pull-up shyb, hrudník k tyči .
clean přemístění CLN
clean and jerk nadhoz C&J
deadlift mrtvý tah DL
dip tricepsový klik na bradlech/kruzích .
double under dvojskok přes švihadlo DU
Every/each minute on the minute každou minutu určité cvičení/opakování, zbytek do minuty odpočinek EMOM
frog squat typ dřepu .
front squat přední dřep FS
gymnastic rings gymnastické kruhy .
hand release push ups klik se zdvihem rukou HR push-ups
hand stand stoj na rukou .
hand stand push-up klik ve stoji na rukou HSPU
hand stand walk chůze po rukou .
hang squat clean přemístění s dřepem HSC
human flag lidská vlajka .
iron plates kovové kotouče .
jerk výraz .
jump rope švihadlo .
kettlebell železné závaží, zespodu zploštělá koule s uchem KB
kettlebell 2 handed squat clean s kettlebellem v každé ruce přemístění .
kipping pull-up švihový shyb .
knees to chest kolena k hrudníku ve visu na hrazdě
L-sit vzpor na rukou s nohama vpřed .
lunge výpady .
mat  podložka .
medicine ball medicimbal MB
muscle-up výtah z visu do vzporu na hrazdě/kruzích MU
olympic barbell olympijská osa .
overhead lunge výpad se zátěží nad hlavou .
overhead plate press tlak s kotoučem nad hlavu .
overhead squat dřep se zátěží nad hlavou OHS
pistol squat dřep na jedné noze .
prowler push tlačení zátěže .
pull-up shyb PU
pull-up bar hrazda .
push press výrazový tlak z ramen .
push-up klik PsU
rack  stojan na čínky .
rope climb šplh na laně .
Rounds (or Reps) For Time stanovený počet kol v minimálním čase RFT
rowing veslování .
running běhání .
shoulder press tlak z ramen .
single under jednoduchý přeskok přes švihadlo SU
sit-up leh sed .
slamball míčem o zem .
sled pull tahání zátěže .
snatch trh .
swing cvik s kettlebellem .
thruster přední dřep do výrazového tlaku z ramen .
tire  pneumatika .
tire flip převracení pneumatiky .
toes to bar špičky k hrazdě, vznos T2B
to thruster + výrazový tlak .
walking lunge výpady v chůzi .
wall ball hod medicinbalem o zeď/terč .
wall climb lezení nohama po stěně .
weightlifting platform vzpěračská stanice .
WORKOUT OF THE DAY cvíčení dne WOD