Velká gladiátorská výzva III. – březnové výsledky

Velká gladiátorská výzva – březen

The Bridge – březnová výzva

Polovina března přináší i další workout pro tento měsíc pojmenovaný The Bridge. Možná mnohým z vás může již název tohoto workoutu pocházejícího samozřejmě z naší dílny napovědět, že se bude jednat hlavně o ručkování. Pojďme si tedy vysvětlit o co se jedná. Na naší hale visí 12 kruhů. Úkolem je zdolat co nejvíce z nich a pozor počítá se opravdu každý kruh. Zároveň za každou splněnou stranu (tj. zdolaných všech dvanáct kruhů si připisuješ jeden bod, který je stěžejní pro dokončení celého workoutu). Příklad: Zdolám-li bez pádu kruhy tam i zpět a při cestě na třetí stranu spadnu ze druhého kruhu zapisuji výsledek počtu zdolaných kruhů tj. 26 kruhů a 2 body (za splněné celé dvě strany kruhů). Pro konečný výsledek počítám kruh, ze kterého jsem spadnul ne kterého jsem se jen dotkl. Nejdůležitější výsledek je tedy počet všech zdolaných kruhů. Podle toho se také po skončení všech účastníků rozdělí kategorie. Seřadí se výsledky od nejlepšího po nejhorší a počet účastníků vydělí čtyřmi, tím nám vzniknou i čtyři kategorie. Podmínkou je tedy splnit alespoň celou jednu stranu, tj. všech dvanáct kruhů a připsat si jeden bod. Získané body jsou pak převedeny na běžecké kilometry a tím se zakončí celý workout. Jeden bod rovná se dvěma běžeckým kilometrům. Body se sice nezapočítávají do kategorií, ale jsou stěžejní pro úspěšné dokončení celého workoutu.
A ano dobře jste pochopili, že ti nejlepší na kruzích běží i tu nejdelší vzdálenost. Prostě ti nejlepší musí zvládnout i náročnější obtížnost.

 

Velká gladiátorská výzva – lednové výsledky

Velká gladiátorská výzva – lednové výsledky

Leden utekl jako voda a již zde máme první výsledky.

1. výzva – leden = angličák
Cíl: 1.000, 750, 500 nebo 250 angličáků
nejvyšší počet splnit do 3h.

Někteří nasadili poklidný rozjezd, ale najdou si i tací, kteří do toho skočili naplno. Všem zúčastněným děkujeme za účast!                                                                          

Únorový workout klepe na dveře. Máte se na co těšit….