wod

Obsah cvičení

Jedná se o zkratku anglického WORKOUT OF THE DAY, tedy cvičení dne. WOD nám stanovuje jaké cviky, v kolika opakováních a za jaký časový úsek máme zvládnout. Takovéto WODy jsou v jedné lekci nejčastěji 3. Jejich složení je předem dáno a vysvětleno trenérem na hodině. Při cvičení se kombinují funkční vícekloubové cviky, které se provádí o vysoké intenzitě a které se neustále obměňují tak, aby tělo nemělo příležitost se na trénink adaptovat. Všechny tyto funkční vícekloubové cviky vychází z přirozených pohybů lidského těla a kombinují prvky běžecké (rychlostní i vytrvalostní), veslařské, gymnastické (od základních prvků pouze s tělesnou vahou až po složitější cviky na hrazdě či kruzích) a vzpěračské (celá škála cviků s olympijskou osou, rovněž od jednoduchých až po složité cviky olympijského vzpírání, včetně cvičení s kettlebelly).

Jedná se o silový a kondiční tréninkový program obsahující několik WOD (workout of the day). Kombinací funkčních cviků slouží ke zvýšení kardiorespirační vytrvalosti, výdrže, síly, pružnosti, výbušnosti, rychlosti, koordinace, hbitosti a rovnováhy. Lekce WOD jsou svou podstatou založeny na neustálé změně a obměňování komplexních vícekloubových cviků, a to jak co do jejich skladby, tak zvolené zátěže či počtu opakování.